ogenspion,vergrootglas voor iris,Iriscopie,iriscamera,iriscopiecamera,natuurgeneeswijzeGeschiedenis
Home PageOver onsBestellingFoto'sWaarom EyeRonec?FAQLinksContactEyeSpy Pebble 8+2BooksIris loupeColour Therapy  DeviceDINO-LITEKoop Verkoop HuurEyeRonec
Img9.png 

EEN UNIEKE IRIS

Geen enkele vingerafdruk vertoont hetzelfde patroon als de vingerafdruk van een ander. Dat is een vaststaand feit. Sinds kort wordt niet alleen gebruik gemaakt van vingerafdrukken, maar ook van irissen. Zo zijn er systemen ontwikkeld waarbij men enkel toegang kan krijgen in bepaalde ruimten nadat een camera de iris heeft gescand. Pas wanneer de kleuren en  de patronen overeenstemmen met de gegevens in de computer aangegeven kan men de ruimte binnen. Ogen zijn dus zo uniek als vingerafdrukken. 

GESCHIEDENIS

 Duizend jaar voor Christus  beoefenden de Arzten in  Amerika de irisdiagnostiek. Ook Hippocrates (460-380 voor Cus), de vader van de geneeskunde, zou volgens overlevering iriscopie hebben toegepast en de kennis hiervan hebben doorgegeven. Ook in de Chinese en Griekse cultuur werd het oog routinematig nauwkeurig bekeken. Maar hier ging het wel om een heel primitieve vorm van iriscopie.

 Pas in 1670 schreef de Duitse arts Philippus Meyens het boek Chiromantia medica waar hij een eenvoudige indeling van de iris beschreef en een aantal afwijkingen. Daarna werd het stil.

 In 1786, pas een eeuw later, schreef de Duitste arts Christian Härtels ‘de oculo et signo’ (oer de tekens in het oog). Daarna was het opnieuw stil.

 Terug een eeuw later werd de basis gelegd van de hedendaagse iriscopie, in  1880 met het verschijnen van Entdeckungen auf dem Gebiete der Natur- und Heilkunde – Anleitung zum Studium der Diagnose aus dem Auge door de Hongaarse arts Ignaz von Péczely. Hij beschreef de topografische kaart.

Rond dezelfde periode ontwikkelde ook de Zweedse predikant Nils Liljequist een vergelijkbaar systeem.

De priester Emanuel Felke (1856-1926) bracht de iriscopie tot grote bekendheid.

BETROUWBAARHEID 95%

De weerstand tegen iriscopie blijft, hoewel men meer en meer begint te beseffen dat iriscopie toch zijn waarde heeft. Een onderzoek op 640  patiënten door de Duitse arts Walter Lang en Josef Deck in de jaren 1950 en 1954 in een ziekenhuis te Karlsruhe onder leiding van dr. Vida. De pt. Werden zowel klinisch als iriscopische gediagnosticeerd. De betrouwbaarheid lag rond de 75 %. Maar na 5 jaren was een "follow-up" onderzoek gedaan en het bleek dat nu 20% van de 25% dat geen correlatie had in the afgelopen tijd wel de problemen hadden dat geconstanteerd was tijdens het orginaal onderzoek. Lang en Deck dachten dat 5% van de mensen niet in de normale plaats reflexen hebbben.

Een onderzoek aan de Rijksuniversiteit Limburg toonde aan dat iriscopie helemaal niet betrouwbaar zou zijn. Alle gestelde diagnosen bleken onjuist te zijn.

In deze studie werden enkele iriscopisten gevraagd om mede te werken.Veel iriscopisten weigerde om mee todoen. De medewerkende moesten uit foto’s van irissen concluderen of een aantal onbekende personen al of niet galstenen hadden. De uitslag was bedroevend. De zelfde onderzoeker is nu homeopathy aan het onderzoeken De uitkomst heeft al uitgelekt kunt U raden?

Er zijn inderdaad efficiëntere en betere methoden om aan medische diagnostiek te doen. Toch zijn er nog altijd iriscopisten die beweren dat iriscopie een goede en betrouwbare methode is.

Vele iriscopisten maken deze grote denkfout: iriscopie is geen precisie diagnostische methode, hoewel men spreekt van iriscopie-diagnostiek. Iriscopie is bijzonder waardevol om uw constitutie te bepalen. Dit geeft informatie over onze vatbaarheid voor ziekte door erfelijke aanleg. Welke organen zijn erfelijk belast? Een constitutie kan men zien bij het jonge kind. Dat betekent niet dat het kind al de ziekten heeft die eigen is aan een bepaalde constitutie. Hiervoor kan een diathese bepaling worden gedaan die a.h.w. een dringend alarmsignaal is voor een ziekte die eventueel komende is. Een iriscopisch onderzoek vertelt dus iets over 'je aanleg voor bepaalde klachten'.

Een iriscopist moet dus heel voorzichtig zijn met zijn uitspraken en steeds aandachtig zijn dat hij geen diagnostiek kan doen, maar dat hij wel een heel sterke preventieve waarde heeft. Wie immers zijn constitutie kent is gewapend tegen de mogelijke ziekten of ongemakken waarvoor men constitutioneel gevoelig is.

De waarde van de iriscopie ligt dus vooral in zijn preventie. Maar zijn waarde ligt ook in de behandeling van de klachten. Een iriscopische diagnostiek beschrijft ook een levenswijze die de klachten moeten verhelpen en een iriscopist zal zijn patiënt een andere levenswijze aanleren die hem van zijn klachten moet verlossen. Het is duidelijk dat een natuurgeneeskundige behandeling meer tijd vraagt en sommige klachten zijn urgent en moeten met reguliere medische methoden behandeld worden. Ga dus nooit iriscopie als een vervangende methode beschouwen, maar als een waardevolle natuurlijke methode.

TWEE STROMINGEN

De iriscopie is dus een waardevol preventieve diagnostiek en kan bijzonder waardevolle adviezen geven betreffende uw levenswijze.

Er zijn twee stromingen in de iriscopie. De stroming die hoofdzakelijk klinisch gericht is. Dit is de Duitse stroming. Er is dan de spirituele stroming. Dit zijn deze iriscopisten die geloven dat ziekte een uiting is van een nood naar zelf realatie.

Een gezonde levenswijze, een goede voeding, een goede ademhaling en het toepassen van de techniek van de Zelfrealisatie leiden tot een gezonde geest en een gezond lichaam.

 

From Italian text:

Iridology is not a new science: it was already well-known by old the Egyptians; in century IV To C., by Hipócrates and its followers, and at the time of the medical schools of Salerno and Filostrato. We also found references to it in Ia Chiromatica Medica de Philippus Meyens, published in Dresden in 1670; in works of Johann Siegmund Eltzholtz (Nuremberg, 1695); in Of Oculo ET Sign (the eye and its signs), of Christian Baertels, published in Goettingen in 1786. But it was not but until 1881 when he was officially redescubierta by young doctor Ignacio von Peczely, of Hungary. From that date and to the present, it has been improved and developed by numerous investigators  

Iridology is the science that reveals the pathological imbalances (abnormal) and functional in the human body by means of spots, lines and decoloraciones in the colored portion of the iris.

Although Iridology does not indicate a disease, it shows, nevertheless, a way to correct the problem, instead of suppressing to the symptom, since the iris the monitor where everything is recorded that  happens in the body (except conducted surgical operations under anesthesia). It determines the different stages from the organic disease (acute, chronic and degenerative), by means of his corresponding sectors in the rainbow. Also it reveals drug deposits, inherent and hereditary weaknesses, and little healthful habits. Knowing our weaknesses we will be able to prevent future affections.

It has been discovered recently that  drugs are not eliminated from the body, but that they are accumulated in tissue causing chronic diseases. Also bad nutrition causes disease and this is reflected in the iris.Functional and organic abnormalitys can be seen in the iris long before that they are discovered in the form of symptoms (for example, the tuberculosis sees long before that it is possible to be found in esputo to the Bacillus of Koch, and almost at the same time that detects it by means of X-rayses).

HISTORY OF THE IRIS DIAGNOSIS

Dr. Ewald Hofbauwer

From German text.

The oldest reference to  iris diagnosis is on stone tablets according to  ELT, they where found in the asiatic area, they are a few thousand years old. Particularly the Chinese and the Japanese concerned themselves with colour changes in the eye, however they did not produce a  topographic allocation chart. In old Egypt  eye diagnosis probably experienced a boom time. Numerous finds point to this.

1000 years before our time calculation the Chaldaeern of Babylonia knew about  "Eye reading and finding bodely diseases represented  in the eye" 

Hyppokrates, at the medical school of Salerno and Philostratus has observed  the reflex zones in the  eye. LIBRA writes: In humans is reflected everything that before-falls in the cosmos. This reflection takes place in the whole body, the iris is suitable for perception best.

In the LUKAS gospel it means: The light of your body is your eye. If your eye is pure, then your whole body light has, is however ill it, then your body has darkness.....

1670 were already described into the "Physiognomia medica" the organ organization of the iris after body regions by Philippus MEYENS in Dresden. The first iris map of the modern times.

1813 the Viennese optician BEER wrote (without knowing any iris diagnosis): "Everything that effect an organism, cannot do that  without also effecting the eye  and in reverse.

1822-1911: Dr. Ignaz von Peszely, Hungarian technician and later, physician is considered as the founder of  European iris diagnosis, 1886 he published  his first iris map in the homoeopathic monthly publication. Approximately at the same time minister FELKE, a pioneer of  eye diagnosis lived and worked a long way in Germany but he must have had contact with with Von Peszely. Heinrich HENSE lived from 1868 to 1955 and was a student of minister Felke. The company TRUW  stil produces   homoeopathic remedies todate,based on  indications found in the eye. A mother and doughter team maintained a college for iris diagnosis in the 30's, they had a very good reputation at that time in Dresden.

1882-1952  R. Schnabel, the most well-known representative of the scientific eye diagnosis. He wrote three books concerning iris diagnosis.

In 1893  minister Niels LILJEQUIST develloped a iris diagnostic system independently of Peszely.

1960  KABISCH wrote: Iris diagnosis is the art, by which means  it is possible, based on fiber DENSITY, COLOR and DIVERSITY of the iris to establish the physical and mental condition of humans. 

1904 Dr. Henry Lahn (Lane) born in Austria writes the book "the diagnosis from the eye" in the USA. Consequently the study of  Iridology  spreads in the United States. The following names are worth mentioning: To Dr. Kritzer, Dr. Bernhard Jensen, Farida Davidson, Harry wolf, Dorothie Hall

1923 write BUYER, who was  a school physician. noted that with iris diagnosis  internal illnesses can been seen to depigment the homolaterale iris. He describeds the first case of a Heterochromia. In numerous bio-assays it would show that this phenomenon is reproducable. Ref: Neuro genes Heterochromie as symptom of internal diseases, Klin. Weekly revue 1923.

1954 The Heidelberger physician LANG succeeds to proof that nerve connections of all parts the body to the iris do exist and can be anatomically seen. Ref: The anatomical and physiological bases of the iris diagnosis, Haug publishing house 1954.

LANG  states  convincingly that the development of  the iris structurei is based on  the fibers. The iris sectors are peripheral representatives of this system as the success areas of central convenient cell complexes. In the central nervous system thus the entire iris organization is present as spatial cell layering. The switching place of the afferent courses from the organism is the Thalamus. The irradiation of these fibers takes place arranged according to segments. Before all afferent courses in sympa tables the center cilio spinale in the side horns of the Rueckenmarkes meet. LANG it showed further that the iris topography corresponds to the anatomical organization of the Sympathikus and iris characters are regarding its emergence Sympaticuszeichen.

BERNHARD ASCHNER, the Viennese Gynaekologe, which became famous in America, was also not primarily Augendiagnostiker. He formulated the constitution teachings of the old persons new for its time, but none of its contemporaries understood him. Aschner writes literally: We will however see we the fruitfully straight constitutional organization principle after hair -, to skin and eye color often already are, by giving important diagnostic and therapeutic information on metabolisms, nervous reactions, temper and assessment to certain diseases, at the first sight of the person. In addition, the color of the iris permits very large conclusions on the other body condition. Persons with brighter eyes have usually not only a brighter skin, but also sensitive mucous membranes and nerves. Lightmembranous have a special arrangement to Lymphatis mash, also to hay fever and other allergischen illnesses. Humans with dark komplexion, thus with brown eyes, brown or black hair have another body condition than lightpigmented, both concerning the fabric, and the blood and the remaining body juices.

1959 placed to SUTTON the clear relationship between eye color and pain reaction grow for the first time with the color of blue to cyan, green-grey, green, nut-brown, light brown, brown and dark-brown.

1965: JOSEF DECK writes the standard work of today's knowledge "bases of the iris diagnostics"  which, with its 600 pages is the most extensive.

Since 1881  and the first publication by von  Peczelly modern eye diagnostics was born. The literature today, after 110 years, has  enormously increased and is a lot more available.

 

IRIS DIAGNOSTICS TODAY:

FARIDA SHARAN born in 1942 in Canada, teaches in Cambridge England and Colorado USA at the Universities of Iridologie and other sections of the complementary medicine. Dr. Anton Mark regards foreign Therapists' contribution important after years of scientific activity since 1958.

Josef Deck died in the meantime in Ettlingen,his students however are still conducting iridology courses in Ettlingen. Also  Paul Angerers school  in Munich has a very good reputation. Dr. Hofbauwer  holds courses in Austria since 1991.

 

 

De Nederlanse namen voor iridology zyn: Oogdiagnostiek, irisdiagnostiek, oogdiagnose, irisdiagnose.

 
 
Home Page | About Us | Services | Iris Photo's | Waarom EyeRonec ? | FAQ | Interesante LINKS | Contact ons | EyeSpy | Books | Iris Loupe | Kleur Therapie | DINO-LITE | Koop-Verkoop-Huur | EyeRonec